Picture of Barbara Szewczyk
Semestr III - terminy zjazdów
by Barbara Szewczyk - Tuesday, 9 September 2014, 08:17 PM
 
W imieniu Pani Dyrektor CKU w Solcu nad Wisłą informuję wszystkich uczestników projektu, iż zajęcia w semestrze III dla Państwa rozpoczną się 27 września.
Harmonogram zjazdów znajduję się na 1 stronie Naszej platformy, a plan zajęć dostępny będzie na stronie internetowej szkoły www.ckusolec.edu.pl, do której mogą Państwo przejść klikając w zasób "Plan lekcji".
Zapraszam na zajęcia stacjonarne oraz na platformę e-learningową.